Styrelsen

Föreningens styrelse väljs årligen på årsmötet och kan nås på info@sjobofu.se

Det är på styrelsemötena det beslutas om föreningsintyg så skicka in förfrågningar om föreningsintyg i god tid. Styrelsemötena kommer att stå i kalendern.

Du skickar in dessa till sekreteraren via info@.

Styrelsen består av

Ordförande

Jenns Städhammar

Vice ordförande

Jörgen Örberg

Sekreterare

Mattias Andersson

Kassör

Fredrik Ljungdell

Ledamöter

Vera Celander

Suppleanter

Lars Fredriksson

Peter Johansson

Freja Runhall

Anders Snäckmark